Elméleti alapozás

Java-nyelv (egyszerű) adattípusai

 

Bevezetés

 

Hisszük, nem hisszük: a való világ legtöbb dolga és eseménye modellezhető, szimulálható, azaz számítógéppel valamilyen szempont szerint reprodukálható. Ha nem így volna, egyszerűen nem működne a matematika a világban. („Isten matematikus.” – Roger Penrose)

 

A számítógép ezen legfontosabb feladata, mondhatni küldetése már többször említésre került honlapomon. A számítógépnek ehhez a hibátlanul megírt működtető programon kívül, pontos, jól értelmezhető, szabványos bemeneti adatokra is szüksége van. A bemeneti adatok sokfélék lehetnek és ezek a program futása során sokszor meg is változhatnak, hiszen csak kiindulópontok a további számításokhoz. Közülük a legegyszerűbbeket változóknak nevezzük (variables). Ebben a fejezetcsomagban ezeket nézzük meg.

 

www.infomatika-programozas.hu

 

Egyszerű (primitív) változók:

Ugyanakkor bár nem oly fontos, mégis célszerű tisztázni a literál fogalmát, ezt A literál problematikája című fejezetben tesszük meg.