Elméleti alapozás

A referencia típusú változó

 

Itt jegyezzük meg, hogy Angster Erzsébet - Objektumorientált tervezés és programozás, JAVA, 1. kötet című munkájában kétféle adattípus-osztályozási módot ismertet (174. és 278. oldal):

Míg a primitív típusú változó definíciója a honlapon, az előző fejezetekben ismertetett egyszerű adattípusnak felel meg, addig a referencia típusú változó további pontosítást igényel. Ehhez először az Ezt sajnos most kell tisztáznunk: mutató és referencia című fejezetet kell elolvasnunk.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Belőle egyértelműen kiderül -amint arra Angster Erzsébet is utal-, hogy a referencia típusú változó az összetett adattípusok memóriacímeit tartalmazza, lényegében tehát egy hivatkozáson (referencián) keresztül mindig objektumokra mutat. Sőt, Angster Erzsébet még ki is mondja a Javában "kimondhatatlan" szót: mutató.

 

A meghatározással azonban többet nemigen kell foglalkoznunk, hiszen a referencia típusú változót nem menedzselhetjük olyan kötetlenül és közvetlenül, mint egy C-programozási nyelvbéli mutatót, ezért sok problémánk nem lesz vele.