Elméleti alapozás

Java-nyelv (egyszerű) adattípusai

 

Numerikus lebegőpontos

 

A való életben nemcsak egész dolgok vannak, hanem azoknak fele, harmada, ötöde, stb. Vagy gondolhatunk a természeti állandókra, amelyek legtöbbje szintén földigiliszta hosszúságú tizedes tört, például:

final double PI = 3.14159265359;

final double FI = 1.618;

 

Valamilyen módon tehát meg kell oldanunk, hogy a számítógép a nem egész számokat is kezelni tudja. A megoldás a lebegőpontos számok (floating-point numbers) alkalmazásában van. Mérettartománytól függően kétféle lebegőpontos számmal számolhatunk:

A tudományos számításokban és a nagyon nagy számok esetében szoktak számolni a 10 hatványaival, például: 1,54321 * 105 = 154321. Ezt a Java-nyelvben így fogalmazzuk meg: (double) 1.54321e5, ahol e jelentése exponent, azaz kitevő. Nézzünk erre egy példaprogramot!

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
    double a = 1.54321e5;
    System.out.println(a);
    }
}

 

Végeredmény:

154321.0