Elméleti alapozás

Az algoritmus tulajdonságai

 

Az előző, Az algoritmus fogalma című fejezet lényegileg felvázolta az algoritmus meghatározását. Ebben a rövid fejezetben azt nézzük meg, hogy mindebből milyen általánosabb következtetéseket tudunk levonni, azaz milyen fő tulajdonságokkal rendelkezik egy algoritmus.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 1. Az algoritmus működésének mindig van egy jól meghatározható célja, az algoritmus valójában ezen cél elérésének érdekében dolgozik.

 2. A cél elérésének érdekében a feladatokat a számítógép számára egyértelműen definiálható és végrehajtható lépésekre kell bontani.

 3. Ebből következik, hogy amíg nem definiálható egyértelműen minden lépés, addig az algoritmus nem működőképes. Például színfelismerés (spektrum-analízis) esetén az algoritmusnak minimálisan egy színhullámhossz-detektorral kell rendelkeznie vagy ilyen készüléktől kell várnia a bemeneti adatokat.

 4. Megengedett, hogy nagyobb algoritmikus cél kisebb algoritmikus részfeladatokra legyen bontva.

  1. Például egy számológép-alkalmazás rengeteg további, kisebb algoritmust tartalmaz:

  2. algoritmikus cél: egy számítógépes program, amely egyesíti a legfontosabb matematikai műveleteket, ugyanakkor mindezt felhasználóbarát módon teszi,

  3. kisebb algoritmusok: a konkrét matematikai műveletek, az adatbevitel és megjelenítés, valamint kommunikációs algoritmusok, stb.

 5. Az algoritmusnak mindig van egy kiindulási és egy végállapota (más szavakkal belépési és kilépési pontja).

 6. A kiindulási és végállapot tulajdonságai különbözhetnek egymástól, ám ez nem kizáró tényező.

 7. Az algoritmus mindig véges számú lépésből áll, bár működése tarthat a végtelenségig (például forgalomirányító jelzőlámpa egy fontos közlekedési csomópontban).

www.informatika-programozas.hu - Algoritmus