Gondolatkísérletek a mesterséges (és az emberi) intelligenciáról

 

Az öntudat

 

Ennél a pontnál kell egy kicsit elidőznünk az öntudat problémájánál. Az ember kétségkívül öntudatánál van, mindeközben mélyebben nem érintve az öntudat meghatározásának kényes témáját, miszerint vajon mondjuk egy majom milyen mértékben van öntudatánál.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Mindenesetre látható a kapcsolat az intelligencia mértéke és az öntudat között: adott (itt meg nem határozott) szintű intelligencia felett már öntudat is tapasztalható.

 

Talán éppen az öntudat az, amelyik intelligenciája révén észreveszi a magasabb rendű célokat: már említett módon ez legtipikusabban a túlélés, azaz a test, mint eszköz élő állapotának, status quo-jának folyamatos fenntartása.

 

A legfontosabb kérdés most az, hogy az öntudat a születéssel együtt alapértelmezésben adott-e vagy tanulással és szocializálódással alakul-e ki?

 

Itt sokféle vélemény ütközhet, a magánvéleményem a következő: az emberi test születése pillanatában potenciálisan hordozza magában azon elemeket, amelyek minél magasabb szintű öntudatra ébreszthetik őt, ám ez csak hosszú tanulással, tapasztalatszerzéssel és szocializálódással érhető el. Mindezek hiányában csupán csökkent öntudatú, teljesen ösztönös, tehát vegetatív szinten élő emberi lények tudnak kifejlődni, amely ugyan tragédia, de amely tényről könnyen megbizonyosodhatunk, ha egyszer meglátogatunk egy elmegyógyintézetet vagy akár utánaolvasunk ilyen jellegű kísérleteknek.

Meggyőződésem szerint tehát magasabb szintű intelligencia és öntudat egyértelműen összetartozik.

 

www.informatika-programozas.hu - További információk!

A vallásosak itt azzal léphetnek be az érvelésbe, hogy az öntudatot a halhatatlan lélek hordozza. Ez igaz lehet, de ilyen vélemény kifejtését most ne kíséreljük meg, mert egyrészt elvinné a témát a kvázitudományos analízisből a vallás ingoványos birodalmába, másrészről a fent említett bolondvizit a mindenkori élő bizonyítéka annak, hogy az öntudatot csakis tanulással, tapasztalatszerzéssel, szocializálódással tudjuk “aktiválni”.

 

Azt azonban bátran kijelenhetjük, hogy az öntudat önnön túlélése érdekében bármire képes. Nézzünk meg néhány ilyen szempontot:

Nos, mindez pusztán azért került ilyen részletességgel megtárgyalásra, hogy feltehessük az AI-gépre vonatkozó talán legfontosabb kérdésünket: ha megengedjük az AI-gépnek az 5. változatot, egyre növekvő intelligenciája okán vajon lesz-e pont, amikor öntudatra ébred és ha ezt megteszi, akkor ez mikor lesz?

Mit jelent ez a kérdés a gyakorlatban?
Azt, hogy érzékeljük: az AI-gépet a Turing-teszten már nem az őt alkotó programozó akarja átlökdösni, hanem önszántából kíván átmenni, mivel érzékeli a teszt vizsgajellegét: rossz eredmény esetén akár ki is kapcsolhatják. Azaz a gép már túl akar élni.

Pontosan itt jelenik meg a mögöttes, magasabbrendű cél, amely szintén éppoly jellemző az organikus életre: a túlélés. Ettől a ponttól kezdve nem lehet majd megbízni az AI-gépben, mert az organikus életre, mint vetélytársra fog tekinteni. (Vetélytárs = a nagy mumus, a Nagy Kikapcsoló, aki véget vethet az AI-entitás “életének”.) Jelentsük ki bátran: innen az AI öntudatánál lesz, mert ezt az öntudatot semmiféleképpen sem fogjuk tudni megkülönböztetni az emberi öntudattól, függetlenül attól, hogy szimulál-e vagy sem. Sőt, ha az öntudatra ébredés jelentős mértékben megelőzi a Turing-teszt időpontját, akkor a tesztre már kész túlélési stratégiákkal fog “beülni” és gondoskodni fog arról, hogy mindenképpen “ő” legyen a győztes.

Az eddig leírtak már tisztességgel lecsaphatták a pszichobiztosítékot azon olvasókban, akik az emberiségre egyedülálló, univerzális ékszerként, a Teremtés koronájaként tekintenek. Meggyőződésem, hogy az emberiség a Földön valójában nincs ebben az önmagunk kikiáltotta, kiváltságos helyzetben még annak ellenére sem, hogy úgy gondoljuk: a jelen pillanatban mi vagyunk az uralkodó faj. Feléjük szól a kissé provokatív, de sajnos elgondolkodtató kérdés: ha az emberi értelmet bármilyen módon is összehasonlítjuk az AI-értelemmel, akkor hétköznapi életvitelünk vajon mennyire különbözik az AI 5. változatától? Vajon lehetőségeinkhez képest többet teszünk-e életünkkel, mint egy intelligens robot majd tenni képes mondjuk öntudatra ébredése ELŐTT?

Természetesen vannak olyan különleges emberi tevékenységek, amelyek csakis fajunkra jellemzőek: