Gyakorlati alapok II.

(main() + külön eljárás / függvény)

 

Bevezetés

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

Az előző, a Gyakorlati alapok I. (minden a main() főprogramban) című fejezetcsomag kizárólag olyan Java-programokat tartalmazott, amelyek kódsorai szekvenciálisan, felülről lefelé haladva, a kódok között "nem ugrálva" kerültek megírásra és végrehajtásra.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

A tanulónak az ilyen jellegű programkódot a legkönnyebb megalkotnia, követnie, elemeznie.

 

Következésképpen minden programvégrehajtás nagyjából így nézett ki:

  1. utasítás

  2. utasítás

  3. utasítás

  4. utasítás

  5. utasítás

  6. stb.

Ebben a fejezetcsomagban észrevesszük, majd aktívan felhasználjuk azt az óriási kódrendezési lehetőséget, hogy bizonyos kódok a main() függvényen, azaz főprogramon kívül lehessenek.

 

Ám egyúttal azt is vegyük észre, hogy ekkor még mindig a legfelül definiált Main osztályon belül vagyunk (ennek majd később lesz jelentősége).

 

No de mi értelme ennek?

Sok, igen hatásos érv szól emellett, amelyeket fokozatosan, a fejezetcsomag folyamatos feldolgozásakor fogunk felfedezni, ám van közülük egy, amely itt is könnyen megérthető.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Az objektumorientált programozás egyik kulcsfontosságú ismérve, hogy egy adott funkciójú kód csakis egyszer forduljon elő. Tágabb értelemben: adott funkciójú kódot csakis egyszer szabad megírnunk.

 

Ezen követelmény kicsit másképpen: elméletileg ugyanaz a funkció a kódban kétszer nem fordulhat elő.

 

Ezzel rengeteg saját időt  és energiát, valamint jelentős processzoridőt és kódméretet tudunk megtakarítani, illetve a funkciók szegmentálása miatt a kód rendezettebbé, jobban olvashatóvá, sőt: ezáltal magasabb rendezési szempontok alapján is rendszerezhetővé válik.

 

Ebben a fejezetcsomagban a kódok egyre bonyolultabb, funkcionális szétbontását main() + külön eljárás / függvény vagy külön metódus névvel fogom illetni. Az alábbi rövid példakódokban ezen szemlélet fokozatos elsajátítására teszünk kísérletet.

 

Kapcsolódó fejezetek