Gyakorlati alapok II.

A szoftverfejlesztés

 

Analízis és programterv

 

Az alábbi fejezet Sallay András informatikatanár oktatási anyagára támaszkodik (www.szit.hu)

 

Az előző fejezetben leírtak szerint megtörtént az igényfeltárás és elkészült a specifikáció, amelyet még a megrendelő is tud értelmezni. Ezután az elvégzendő munka teljes analízise és mindenre kiterjedő programterv megalkotása következik. Természetesen üzleten belül minden a pénzről szól, következésképpen a nagyobb projektek esetében már van előszerződés, mert a legtöbb szoftvercég nem kockáztatja meg, hogy feleslegesen milliókat invesztáljon az igényfeltárásba.

 

A szerződés aláírása után a specifikáció alapján kezdődik meg a projekt teljes szakmai analízise és egy átfogó programterv megalkotása. A következő kérdések segítenek a tervezésben:

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

A programterv tehát mindent tartalmaz ahhoz, hogy a projekt biztonsággal, minél kevesebb programozási hibával megvalósulhasson.

 

Legfőbb szemléltető eszköze az UML (Röviden az UML-ről című fejezet), amely egyaránt képes makroszintű (például globális szoftverkapcsolatok), és mikrofolyamatok (például belső kódalgoritmusok) vizuális megjelenítésére.

 

A programterv fontos része a felhasználói igények figyelembevétele és lekezelése. Tágabb értelemben erről a specifikáció interfész-része értekezik:

 

Forrás - Source: www.szit.hu

 

A felhasználói interfészt mindig a felhasználóhoz kell igazítani. Általánosságban a következő elveket fogalmazhatjuk meg:

A következő képen egy jó sorrendet látunk:

 

Forrás - Source: www.szit.hu

 

A felhasználói interfész helyes megalkotása oly fontos tényező, hogy külön szabvány foglalkozik vele: ISO 9241-210, 2010 (Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems). Ez a szabvány definiálja az UCD elemeit (User-Centered Design - Felhasználóközpontú Tervezés). Az UCD lényegében a felhasználói felület tervezésének egy típusa, ahol a felhasználói kívánságok nagy figyelmet kapnak.

 

Az ISO-szabvány 6 alapelvet ír le:

Az alapelvek megvalósításában a következő kérdések segítenek:

További fontos elemek:

A felhasználói központú tervezés egyéb eszközei: