Gyakorlati alapok III.

Java Kollekció Keretrendszer (JCF)

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

A kollekció meghatározásakor érdemes az Az adatszerkezetek I. című fejezet bevezető gondolatát felidéznünk:
 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!
 

Adatszerkezet alatt egymással kapcsolatban álló adatok, objektumok összességét értjük.


Megállapítottuk, hogy nem minden adathalmaz alkot adatszerkezetet (legalábbis a köztük lévő "kvázikapcsolatra" senki nem kíváncsi), tehát a kapcsolódás logikáját mindenképpen az adatfelhasználó, az adatrendszerező vagy éppen a körülmények alkotják meg (példaként vettük a bűnügyi helyszín tárgyait).


Itt jegyezzük meg napjaink egyik érdekes, a fentiektől már különböző üzleti modelljét, a Big Data adatstruktúrát.

 

www.informatika-programozas.hu

Forrás - Source: www.eweek.com

 

Ennek során az ingyenesen vagy egyéb praktikákkal megszerzett digitális felhasználói információk szűretlenül, ömlesztve kerülnek tárolásra, amelyet később a cég üzleti célból, legtöbbször már többszörös átszűrésekkel kínál eladásra. Természetesen –mint majdnem minden alapvető digitális technológiának-, ennek is katonai előzményei voltak.

Az adatok jellegük szerint sokféleképpen tudnak egymáshoz kapcsolódni. Először is, kissé leegyszerűsítve, de bátran kijelenthetjük, hogy minél nagyobb adatmennyiséggel dolgozunk, annál inkább számít az adatokat rendszerező alaplogika és szerkezet optimális kiválasztása, valamint a rajta dolgozó algoritmusok. Sőt, ha rossz a rendszerező alaplogika, némelykor már kis adatmennyiség esetén is megérezhetjük hatásait. Gondoljunk csak arra, hogy egy könyvtár...

 

www.informatika-programozas.hu

 

...rendszerezési alapfeltételeit nem a könyvek írói és címeik, hanem mondjuk könyvszínek vagy méretük szerint határozzuk meg. Gondoljunk arra, ha a könyveket mégiscsak az optimális logika, azaz szerző és cím szerint tároljuk, de nem vesszük figyelembe, hogy a könyvtárban 1 könyvnek lehet több példánya is. Ekkor már nem tudjuk kezelni a redundáns kéréseket (amikor 1 példány már kint van kölcsönzésben és a többit vinnék el), valamint nem ismerjük a könyvtár aktuális könyvtárolási paramétereit sem, azaz, hogy éppen mennyi könyv van kint és bent, bár ez adott keretek között elhanyagolható információnak tűnik egészen addig, amíg egy intézmény nem ajándékoz a könyvtárnak egy könyvből mondjuk 5000 példányt, amely meg fogja tölteni a fél könyvtárat. A rosszul megalkotott rendszer pontosan ebben a pillanatban fog összedőlni.

Másrészről az Az adatszerkezetek című fejezetcsomag alapján azt is könnyű belátnunk, hogy léteznek egymástól gyökeresen eltérő adatszerkezetek, ezért sok esetben létkérdés az optimális adatszerkezet kiválasztása. Erre is nézzünk néhány jellemző példát:

A Java Kollekció Keretrendszer (Java Collections Framework – JCF) átveszi tőlünk az ügy oroszlánrészét: előre megírt, kiváló minőségű kódokkal segít minket abban, hogy ha sikeresen kiválasztottuk az általunk optimálisnak ítélt adatszerkezetet, akkor azt gyorsan létrehozhassuk és céljaink érdekében tetszőlegesen manipulálhassuk. Ehhez a JCF a következő komponenseket tartalmazza:

A JCF előnyei:

Kapcsolódó fejezetek