Gyakorlati alapok III.

Öröklődés (inheritance)

 

Polimorfizmus


A polimorfizmus többalakúságot jelent. Aki nagyon alaposan tanulmányozta át az öröklődéssel kapcsolatos eddigi fejezeteket...

...az már szerintem kezdi megérteni a polimorfizmus alapjában véve érthetetlen fogalmát:

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

az öröklődés során a metódusok egy részét megváltoztatjuk (másként a mechanizmusnak nem igazán volna értelme), ám a metódusok elnevezései (referenciái) ugyanazok maradnak.

 

Ez egyértelmű és logikus szándék, hiszen például terület esetében minden testnek más és más lesz a területe (pontosabban annak kiszámítási módja), ám abban bizonyosak lehetünk, hogy mindegyikük fog rendelkezni (felülírt) területszámító metódussal.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

A polimorfizmus során tehát azonos üzenetre a különböző objektumok mindig másképpen fognak reagálni.

 

Ellenőrizzük le ezt az állítást az előző fejezetekben megalkotott osztályhierarchia...

 

Object

Sikidom

Kor

Negyzet

Teglalap

Haromszog

 

...példányosításával és futtatásával! Figyeljük meg a keletkezett objektumok keruletSzamitas() és teruletSzamitas() metódusainak működését!