Gyakorlati alapok III.

SQL (adatbázis)

 

Általában az adatbázisokról

 

Amint az az előző fejezetben már említésre került, napjaink talán legmeghatározóbb informatikai fogalmai az adat, az információ és természetesen az adatbázis, amelyet így első körben nyugodtan minősíthetünk számunkra hasznos, azaz információforrásként szolgáló adatok rendszerezett csoportjának.

 

www.informatika-programozas.hu

 

Nem véletlenül kezdtem velük a felsorolást, hiszen már az informatika fejlődésének kezdetén felmerült az adat, vele az információ mibenlétének kérdése (Shannon – 1948). Gondoljunk csak vissza az univerzális Turing-gép definíciójára, amely bemeneti adatokat vár, hogy programja szerint abból kimeneti adatokat szolgáltasson:

www.informatika-programozas.hu

 

Honlapom egyik, az Adatszerkezetek című részében már részletesen ismertetésre került az adat és a közöttük lévő kapcsolatok meghatározása. Emlékezzünk vissza ennek egyik példájára, amelynek körülményeit most még ne fedjük fel, hogy a példából mielőbb megértsük az adatbázis fogalmát. Adott tehát néhány tárgy...

...amelyeket kissé elvonatkoztatva szemrebbenés nélkül tudunk adatoknak minősíteni.


Ez a véletlenszerű kacathalom senkit nem érdekel egészen addig a pontig, amíg nem alkot olyan összefüggő adatstruktúrát, amely a megfigyelőt érdekelheti. Ez az említett fejezetben egy bűnügyi helyszín lehetséges bizonyítékai. Ebben a pillanatban az alapjában véve jellegtelen tárgyak bizonyos megfigyelők számára irtózatosan fontossá válnak: elkezdik megvizsgálni, rendszerezni és nagy valószínűséggel más adatok bevonásával számítógépes nyilvántartásba is veszik, nagyjából ilyesformán:

 

Bűnügyi nyilvántartás

 

Esetszám Időpont Helyszín Eset Talált bizonyítékok
001 2010.11.15.21h óvoda ebédlője csokimikulás-lopás

1 szőnyeg,

1 papírfecni,

1 koszos pohár


Csupán egy kissé szükséges ahhoz elvonatkoztatunk, hogy észrevegyük a konkrét adatok “feletti”, távolabbi összefüggéseket is:

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

adatok önmagukban ugyan nem alkotnak adatbázist (pusztán rendezetlen adatkupacot), de ha eltároljuk őket és hozzájuk számunkra fontos kapcsolati pontokat rendelünk, valamint ezen adat-kapcsolat struktúrákat sematizáljuk, azaz absztrakció segítségével modellezzük is, akkor olyan egységes, logikai keretek között jól kezelhető, adattároló szerkezetet kapunk, amelyet már nyugodtan nevezhetünk adatbázisnak.

 

A fenti példával és annak általánosításával tehát tisztáztuk az adatbázis fogalmát. Nézzük meg, hogy mindebből következően az adatbázis milyen fontos tulajdonságokkal fog rendelkezni:

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Utolsó definíciós szempontként, a fenti példát még egyszer általánosítva észrevehetjük, hogy az adatbázis a valóság egy kiragadott, a megfigyelő által fontosnak ítélt szeletét modellezi le. Az adatbázis tehát a maga statikus és absztrahált adat-kapcsolat pillanatképeivel szimulálja a valóság adott időszeletét és történéseit.


A ma leginkább elterjedett adatbázisok az úgynevezett relációs adatmodellre épülnek (Codd, 1970). A relációs adatmodellben az adat-kapcsolat összefüggések matematikailag vannak megfogalmazva, ellentétben a kezdetben oly népszerű hierarchikus (hálós) adatmodelltől, ahol ezt gráfok és diagramok biztosítják, vagy a szemantikai adatmodelltől, amelyben mindezt szavak, nyelvi elemek. Az utóbbi adatmodell egyébként éppen emiatt tökéletesen életképtelennek bizonyult.