Gyakorlati alapok III.

SQL (adatbázis)

 

Alapszintű JDBC-kapcsolódás, lekérdezés és beszúrás

 

Ismételjük meg az előző fejezetben ismertetett rutinfolyamatot:

 1. az adatbázis-meghajtó betöltése - ezt a rutint nevezik driver regisztrációnak is,

 2. az adatbázis-kapcsolat kiépítése (Connection),

 3. az SQL-művelet végrehajtásához szükséges Statement példány létrehozása, amelyek lehetnek:

  • Statement (statikus utasítás),

  • PreparedStatement (dinamikusan paraméterezett utasítás),

  • CallableStatement (tárolt eljáráshívás),

 4. az SQL-művelet eredményének feldolgozása (ez az utasítások jellegéből adódóan sokféle lehet, sokszor ResultSet objektummal van feldolgozva),

 5. a létrehozott objektum lezárása, ezek lehetnek:

  • ResultSet,
   Statement,

  • Connection.

Most pedig nézzük meg kissé részletesebben:

 

1.

A letöltött és a projektbe előzőleg becsatlakoztatott meghajtót a következő kóddal aktiváljuk (driver regisztráció):

 

static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";

Class.forName(JDBC_DRIVER);

 

2.

Az adatbázis felé a kapcsolatot (Connection) statikusan deklarált változók és protokollazonosítók segítségével építjük ki:

 

static final String DataBase_URL = "jdbc:mysql://localhost/auto";
static final String USER = "root";
static final String PASSWORD = "";

 

Connection connection = null;

connection = DriverManager.getConnection(DataBase_URL,USER,PASSWORD);

 

Fontos kiemelnünk a következőket:

 

jdbc:mysql://localhost/auto

 

...amelyben:

Az alprotokoll azonosítója más is lehet, hiszen a Java képes egyszerre többféle adatbázis-kezelőt is menedzselni. Például Derby-típusú adatbázisok esetén (ha minden más ugyanaz):

 

jdbc:derby://localhost/auto

 

A fenti hivatkozás a következő változatokkal is működőképes (és emlékezzünk vissza: a 3306 a MySQL-szolgáltatás portszáma):

3.

Az adatbázis-lekérdezéseket mindig egy Statement objektumon keresztül hajtjuk végre. Itt lép be először egy konkrét SQL-utasítás:

 

Statement statement = null;
statement = connection.createStatement();

 

Ez már említett módon háromféleképpen történhet:

A Statement osztály által biztosított metódusok a következő jellegű SQL-kommunikációt teszik lehetővé:

Nézzük meg a fenti 2 metódus további részleteit:

4.

Ismételjük meg a lekérdezésekre vonatkozó fenti megállapításainkat:

 

ResultSet executeQuery(String sql) - egy eredménytömböt ad vissza, amely a lekérdezés rekordjait tartalmazza.

 

Műveltető Java-kódja:

 

String sqlString;
sqlString = "...SQL...";
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sqlString);

while(resultSet.next()){...}

 

Az eredménytömbben a rekordok közti pozícionálást, mozgást egy belső kurzor biztosítja, amelyiket metódusokon keresztül tudunk irányítani:

5.

A JDBC-kapcsolatban létrehozott objektumokat szabályosan be is kell zárnunk:

Ha mindent jól kódoltunk és a szerveroldalon is megfelelő volt az auto nevű adatbázis, abban az auto_csop tábla létrehozása, valamint rekordokkal való feltöltése (A phpMyAdmin című fejezet), akkor a végeredmény hibamentes csatlakozás és lekérdezés lesz...

 

Kapcsolodas az adatbazishoz...
Statement letesitese...

Autokategoria: NORMAL - Km dij: 80 - Napi dij: 5000
Autokategoria: EXTRA - Km dij: 120 - Napi dij: 7500
Autokategoria: LUXUS - Km dij: 300 - Napi dij: 15000

 

..amely lényegét tekintve megegyezik előzetes terveinkkel:

 

AUTO_CSOP

auto_csop_nev

km_dij

napi_dij

NORMAL

80

5000

EXTRA

120

7500

LUXUS

300

15000

 

Az alábbi bevezető Java-kódban először az executeQuery() függvényt, mint a lekérdezések legfontosabb rutinját használjuk fel. Nézzük meg a fenti rutinfolyamatok összeillesztett kódját:

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

import java.sql.*;

public class Main {
    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";
    static final String DataBase_URL = "jdbc:mysql://localhost/auto";
    static final String USER = "root";
    static final String PASSWORD = "";

public static void main(String[] args) {
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;

    try{
        Class.forName(JDBC_DRIVER);

        System.out.println("Kapcsolodas az adatbazishoz...");
        connection = DriverManager.getConnection(DataBase_URL,USER,PASSWORD);

        System.out.println("Statement letesitese...");
        statement = connection.createStatement();

        String sqlString;
        sqlString = "SELECT auto_csop_nev, km_dij, napi_dij FROM auto_csop";
        ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sqlString);

        System.out.println();

        while(resultSet.next()){
            String auto_csop_nev = resultSet.getString("auto_csop_nev");
            int km_dij = resultSet.getInt("km_dij");
            int napi_dij = resultSet.getInt("napi_dij");

           
System.out.print("Autokategoria: " + auto_csop_nev + " - Km dij: " + km_dij + " - Napi dij: " + napi_dij);
            System.out.println();
        }
        resultSet.close();
        statement.close();
        connection.close();

    }catch(SQLException se){
        se.printStackTrace();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }finally{
        try{
            if(statement != null)
                statement.close();
        }catch(SQLException se2){
    }
    try{
        if(connection != null)
                connection.close();
    }catch(SQLException se){
        se.printStackTrace();
        }
    }
    System.out.println("\nViszlat!");
    }
}

 

Végeredmény:

Kapcsolodas az adatbazishoz...
Statement letesitese...

Autokategoria: NORMAL - Km dij: 80 - Napi dij: 5000
Autokategoria: EXTRA - Km dij: 120 - Napi dij: 7500
Autokategoria: LUXUS - Km dij: 300 - Napi dij: 15000

Viszlat!

 

Tapasztalatabbak észrevehetik a Java-kódok közti egyedüli SQL-kódot:

 

SELECT auto_csop_nev, km_dij, napi_dij FROM auto_csop

 

Bár az SQL-nyelvet és alapjellemzőit csak a következő fejezetben fogjuk ismertetni, ám ennek ellenére próbáljunk meg még 1 kódot összeállítani, amely a másik, az adatdefiníciós-adatmanipulációs executeUpdate() függvényfajtára épül. Ezen rutin segítségével inzertáljunk még 1 sort az auto_csop táblába. Ennek szabványos SQL-utasítása a következő:

 

INSERT INTO auto_csop VALUES ('BEYOND','500','20000')

 

Mivel kíváncsiak vagyunk az inzertálás végeredményére, az executeQuery() függvényt és kódkörnyezeteit újból felhasználjuk, illetve ennek során újrahasznosítjuk az SQL-utasításokat tároló sqlString nevű szövegobjektumot is:

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

import java.sql.*;

public class Main {
    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";
    static final String DataBase_URL = "jdbc:mysql://localhost/auto";
    static final String USER = "root";
    static final String PASSWORD = "";

public static void main(String[] args) {
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;

    try{
        Class.forName(JDBC_DRIVER);

        System.out.println("Kapcsolodas az adatbazishoz...");
        connection = DriverManager.getConnection(DataBase_URL,USER,PASSWORD);

        System.out.println("Statement letesitese...");
        statement = connection.createStatement();

        String sqlString;
        sqlString = "INSERT INTO auto_csop VALUES ('BEYOND','500','20000')";
        statement.executeUpdate(sqlString);

        sqlString = "SELECT auto_csop_nev, km_dij, napi_dij FROM auto_csop";
        ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sqlString);

        System.out.println();

        while(resultSet.next()){
            String auto_csop_nev = resultSet.getString("auto_csop_nev");
            int km_dij = resultSet.getInt("km_dij");
            int napi_dij = resultSet.getInt("napi_dij");

           
System.out.print("Autokategoria: " + auto_csop_nev + " - Km dij: " + km_dij + " - Napi dij: " + napi_dij);
            System.out.println();
        }
        resultSet.close();
        statement.close();
        connection.close();

    }catch(SQLException se){
        se.printStackTrace();
    }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
    }finally{
        try{
            if(statement != null)
                statement.close();
        }catch(SQLException se2){
    }
    try{
        if(connection != null)
                connection.close();
    }catch(SQLException se){
        se.printStackTrace();
        }
    }
    System.out.println("\nViszlat!");
    }
}

 

Végeredmény:

Kapcsolodas az adatbazishoz...
Statement letesitese...

Autokategoria: NORMAL - Km dij: 80 - Napi dij: 5000
Autokategoria: EXTRA - Km dij: 120 - Napi dij: 7500
Autokategoria: LUXUS - Km dij: 300 - Napi dij: 15000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

Viszlat!

 

Az inzertálás sikeres volt, azonban van itt egy probléma. Ha még egyszer futtatjuk a kódot, az inzertálás újból megtörténik...

 

Autokategoria: NORMAL - Km dij: 80 - Napi dij: 5000
Autokategoria: EXTRA - Km dij: 120 - Napi dij: 7500
Autokategoria: LUXUS - Km dij: 300 - Napi dij: 15000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

 

...és így tovább:

 

Autokategoria: NORMAL - Km dij: 80 - Napi dij: 5000
Autokategoria: EXTRA - Km dij: 120 - Napi dij: 7500
Autokategoria: LUXUS - Km dij: 300 - Napi dij: 15000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

Autokategoria: BEYOND - Km dij: 500 - Napi dij: 20000

 

A nem kívánatos többszörös bejegyzések törölhetők a következő SQL-utasítással:

 

DELETE FROM auto_csop WHERE auto_csop_nev = 'BEYOND'

 

A felmerült problémával azonban most nem foglalkozunk tovább, mert ez a tábla speciális jellegéből adódik és feladatunk elsősorban a JDBC és az SQL alapszintű megértése. E célból lapozzunk tehát a következő fejezethez.