Gyakorlati alapok III.

SQL (adatbázis)

 

JDBC-kapcsolódás és lekérdezés több osztállyal

 

A jelen fejezetben a nagyjából "szabványos", azaz az objektumorientált kódot tanulmányozhatjuk. Kisebb-nagyobb eltérések lehetnek, de a kódfunkciók lényegüket tekintve ilyen módon szétosztottak. A nyilvánvalóan objektumorientált alapokon nyugvó JDBC egyik fontos jellemzője, hogy a kódfunkciók külön-külön osztályt fognak kapni. Mindehhez hangsúlyozottan nem tartozik hozzá a felhasználói felület, illetve tágabb összefüggésben a kód egyszerűsége miatt nem felel meg az MVC-modell követelményeinek sem. Tehát a fejezet kódja egy, az objektumorientált irányelveknek megfelelő, kódszervezettségi szempontból azonban csak középszinten álló alkotás.

 

Emlékezzünk vissza az eddigi kódfunkciókra, kódrutinokra:

 1. connection - kapcsolódás az adatbázishoz,

 2. statement - SQL-utasítás aktiválása,

 3. resultSet - az eredménytömb menedzselése.

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Ehhez fog még jönni +1 osztály, amely 1 táblát fog reprezentálni. Ez egyébként alapelvárás, azaz minden táblának kötelezően külön osztállyal kell rendelkeznie.

 

Mindebből következően 4 db osztályunk fog keletkezni:

 1. Main.java - a benne lévő main() kevés, de annál fontosabb függvényhívást tartalmaz, hiszen konrétan ez indítja be az osztályok futtatását,

 2. ConnectionFactory.java - ez az osztály felel az adatbázishoz való kapcsolódásért és a kapcsolódás során fellépő hibákért (a kivételkezelést lehetett volna még külön osztályba tenni, a jelen kódban ettől most eltekintettem),

 3. Auto_csop.java - a már megismert auto_csop tábla Java-osztálybeli reprezentációja. Az objektumorientált alapelveknek megfelelően belső adatai kívülről nem láthatók (private), azok csakis getter-setter függvényeken keresztül érhetők el.

 4. DAO_Auto_csop.java - (DAO - Data Access Object) egy tervezési mintának konkrét osztály-implementációja. A DAO lényege, hogy teljességel szétválasztja az üzleti logikát (az adatok keletkezését, valamint feldolgozását) az adatok tárolásának logikájától. (Gondoljunk bele, hogy mennyire logikus lépés ez, hiszen lehet a 2 architektúra akár különböző földrészeken is.) Ehhez a DAO az összes lehetséges adatelérési és adatmanipulációs műveletet tartalmazza, az üzleti logikát képviselő komponensek viszont kizárólag csakis a rájuk jellemző műveleteket hajtják végre. Mindezen funkciószétosztás azért kiemelten előnyös, mert bármilyen adatbázis-szerveroldali változás esetén csakis a DAO-komponenseket kell módosítani, az üzleti logika változatlan maradhat. Legegyszerűbb (és egyúttal a jelen) esetben egy DAO-osztály egyetlen adattáblával tartja a kapcsolatot és végez rajta műveleteket. Ezek általánosságban lehetnek:

  • új rekord felvitele,

  • összes rekord lekérdezése,

  • keresési műveletek,

  • szűrések,

  • sőt: adatbázis-kapcsolatra vonatkozó műveletek.

Nézzük meg a módosított Java-kódot:

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

Main.java

 

public class Main {
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Kezdes OK!");
    DAO_Auto_csop dao_Auto_csop = new DAO_Auto_csop();
    dao_Auto_csop.getData();
    }
}

 

ConnectionFactory.java

 

import java.sql.*;

public class ConnectionFactory {
    public static final String URL = "jdbc:mysql://localhost/auto";
    public static final String USER = "root";
    public static final String PASSWORD = "";

    private static Connection connection = null;

public static Connection getConnection(){
    if (connection == null) {
        try {
            connection = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
            System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
            System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
            throw new RuntimeException("Error connecting to the database", ex);
        }
    }
    return connection;
    }
}

 

Auto_csop.java

 

public class Auto_csop {
    private String auto_csop_nev;
    private Integer km_dij;
    private Integer napi_dij;

    public Auto_csop() {}

public Auto_csop(String auto_csop_nev, Integer km_dij, Integer napi_dij) {
    this.auto_csop_nev = auto_csop_nev;
    this.km_dij = km_dij;
    this.napi_dij = napi_dij;
}

public String getAuto_csop_nev() {
    return auto_csop_nev;
}

public void setAuto_csop_nev(String auto_csop_nev) {
    this.auto_csop_nev = auto_csop_nev;
}

public Integer getKm_dij() {
    return km_dij;
}

public void setKm_dij(Integer km_dij) {
    this.km_dij = km_dij;
}

public Integer getNapi_dij() {
    return napi_dij;
}

public void setNapi_dij(Integer napi_dij) {
    this.napi_dij = napi_dij;
    }
}

 

DAO_Auto_csop.java

 

import java.sql.*;

public class DAO_Auto_csop {

public void getData() {
    Connection connection = ConnectionFactory.getConnection();
    System.out.println("Connection OK!");
    try {
        Statement statement = connection.createStatement();
        System.out.println("Statement OK!");
        ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT * FROM auto_csop");
        System.out.println("Query starting!");
        while(resultSet.next()){
            Auto_csop auto_csop = new Auto_csop();
            auto_csop.setAuto_csop_nev(resultSet.getString("auto_csop_nev"));
            auto_csop.setKm_dij(resultSet.getInt("km_dij"));
            auto_csop.setNapi_dij(resultSet.getInt("napi_dij"));
            System.out.print("Autokategoria: " + auto_csop.getAuto_csop_nev()

                + " - Km dij: " + auto_csop.getKm_dij() + " - Napi dij: " + auto_csop.getNapi_dij());
            System.out.println();
        }
        resultSet.close();
        statement.close();
        connection.close();
        System.out.println("\nViszlat!");
        } catch (SQLException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}

 

Végeredmény:

Kezdes OK!
Connection OK!
Statement OK!
Query starting!
Autokategoria: NORMAL - Km dij: 80 - Napi dij: 5000
Autokategoria: EXTRA - Km dij: 120 - Napi dij: 7500
Autokategoria: LUXUS - Km dij: 300 - Napi dij: 15000

Viszlat!