Gyakorlati alapok III.

SQL (adatbázis)

 

SQL-utasítások visszafordítása

 

Remek gyakorlat lehet az SQL-utasítások emberi nyelvre való visszafordítása. Ennek során veszünk egy utasítást és megpróbáljuk érthetően magyar nyelvre lefordítani szóban vagy írásban. Például:

 

SELECT * FROM autok WHERE futott_km > 100000

 

Megoldás:

Az utasítás kiválasztja az AUTOK táblából azon oszlopokat, ahol a futott kilométer nagyobb 100000 kilométernél.

 

Természetesen más megfogalmazás is jó:

Az utasítás kiválasztja az AUTOK táblából azon autók adatait, amelyek 100000 kilométernél többet futottak.

 

Sok utasítás akár lefuttatásával is ellenőrizhető, amely során az eredményekből (is) le tudjuk vonni a következtetéseket, de az alábbi listában olyan utasítások is szerepelnek, amelyek ugyan SQL-utasítások, még sincsenek benne a MySQL szintaktikájában. Ezek tehát a MySQL-rendszeren belül nem lesznek futtathatók. Ekkor a feladat, hogy -egy egyszerű szótár használatához hasonlóan-, az Internet segítségével, értelmileg fordítsuk le az utasítást. Például a CREATE SEQUENCE utasítást a MySQL nem ismeri fel, bár a funkciót más formai elemekkel használja. Ilyenkor értsük meg a funkció értelmét és akkor már képesek leszünk átfordítani magyarra.

 

Természetesen az alábbi SQL-utasítások mindegyike a már megismert AUTO adatbázisra és adattábláira alapul.

 1. SELECT tipus_nev, vasarlas_datuma, ar FROM autok;

 2. SELECT rendszam,tipus_nev,ar FROM autok ORDER BY ar DESC;

 3. SELECT rendszam,ar FROM autok;

 4. SELECT DISTINCT tipus_nev,ar FROM autok WHERE ar> 1350000;

 5. SELECT tipus_nev, ar,auto_csop_nev FROM autok WHERE ar > 1350000 ORDER BY auto_csop_nev, ar DESC;

 6. SELECT rendszam,tipus_nev FROM autok WHERE auto_csop_nev<> 'EXTRA';

 7. SELECT * FROM autok WHERE futott_km> 9000 AND ar< 1000000;

 8. SELECT * FROM rendeles WHERE fizetes='Y';

 9. SELECT * FROM rendeles WHERE rendeles_datum< '1994-03-01';

 10. SELECT * FROM rendeles WHERE kolcson_kezdete> '1994-03-01' AND fizetes='N';

 11. SELECT rendszam,tipus_nev,futott_km FROM autok WHERE reszleg_kod='20';

 12. SELECT * FROM autok WHERE vasarlas_datuma< 1994-01-01;

 13. SELECT alk_nev,beosztas,fizetes FROM alkalmazott ORDER BY fizetes;

 14. SELECT * FROM alkalmazott ORDER BY beosztas,fizetes DESC;

 15. SELECT DISTINCT beosztas FROM alkalmazott;

 16. SELECT * FROM alkalmazott WHERE beosztas='ELADO' OR beosztas='SZERELO' ORDER BY fizetes DESC;

 17. SELECT * FROM alkalmazott WHERE fizetes> 50000 OR beosztas='SZERELO' ORDER BY belepes;

 18. SELECT * FROM alkalmazott WHERE fizetes< 60000 OR fizetes> 100000;

 19. SELECT * FROM alkalmazott WHERE reszleg_kod='20' OR reszleg_kod='50';

 20. SELECT * FROM alkalmazott WHERE reszleg_kod> '30';

 21. SELECT * FROM reszleg WHERE reszleg_cim<> 'BUDAPEST';

 22. SELECT ugyfel_nev,varos FROM ugyfelek ORDER BY varos;

 23. SELECT ugyfel_nev,fizetesi_mod FROM ugyfelek WHERE fizetesi_mod='K';

 24. SELECT ugyfel_nev,fizetesi_mod FROM ugyfelek WHERE fizetesi_mod='A';

 25. SELECT * FROM rendeles WHERE napok > 7;

 26. SELECT * FROM rendeles WHERE kolcson_dij> 0;

 27. SELECT * FROM auto_csop ORDER BY km_dij DESC;

 28. SELECT tipus_nev, szerviz_km FROM tipusok ORDER BY tipus_nev;

 29. SELECT * FROM autok WHERE futott_km > 100000;

 30. SELECT * FROM autok WHERE allapot='A';

 31. SELECT * FROM autok WHERE allapot='S' OR allapot='X';

 32. SELECT * FROM ugyfelek ORDER BY ugyfel_nev;

 33. SELECT rendszam,tipus_nev FROM autok WHERE auto_csop_nev='LUXUS';

 34. SELECT * FROM tipusok WHERE szerviz_km='15000';

 35. SELECT DISTINCT reszleg_cim FROM reszleg;

 36. SELECT * FROM ugyfelek WHERE varos='DEBRECEN';

 37. SELECT DISTINCT rendelo_szemely FROM rendeles ORDER BY rendelo_szemely;

 38. SELECT alk_nev, beosztas, fizetes + COALESCE(premium,0) as "emelt fizetés" FROM alkalmazott ORDER BY alk_nev;

 39. SELECT * FROM alkalmazott WHERE fizetes BETWEEN 50000 AND 100000;

 40. SELECT * FROM autok WHERE futott_km BETWEEN 120000 AND 200000;

 41. SELECT * FROM alkalmazott WHERE beosztas IN ('ELADO','TELEPHELYVEZETO' );

 42. SELECT * FROM alkalmazott WHERE reszleg_kod IN ('10','20','60');

 43. SELECT * FROM alkalmazott WHERE alk_nev LIKE 'H%';

 44. SELECT * FROM alkalmazott WHERE alk_nev LIKE'%O%';

 45. SELECT * FROM alkalmazott WHERE alk_nev LIKE'_O%';

 46. SELECT * FROM reszleg WHERE reszleg_nev NOT LIKE '%AUTO%';

 47. SELECT * FROM alkalmazott WHERE (reszleg_kod=10 AND beosztas='ELADO') OR premium IS NULL;

 48. SELECT * FROM alkalmazott WHERE fizetes BETWEEN 60000 AND 90000 AND beosztas NOT IN('TELEPHELYVEZETO','ELADO');

 49. SELECT * FROM alkalmazott WHERE premium IS NULL;

 50. SELECT * FROM alkalmazott WHERE fizetes < 2*COALESCE(premium,0);

 51. SELECT * FROM rendeles WHERE km_veg-km_kezdet> =1000 OR napok > 10;

 52. SELECT * FROM rendeles WHERE rendszam IN ('ABC-123','ABR-047','BAH-115','CDE-324');

 53. SELECT * FROM rendeles WHERE tipus_nev LIKE '%RENAULT%' AND kolcson_dij IS NULL;

 54. SELECT * FROM auto_csop WHERE km_dij BETWEEN 100 AND 300 AND napi_dij< 6000;

 55. SELECT * FROM tipusok WHERE auto_csop_nev LIKE'E%';

 56. SELECT * FROM tipusok WHERE tipus_nev NOT LIKE 'RENAULT%' AND szerviz_km BETWEEN 10000 AND 15000;

 57. SELECT * FROM rendeles WHERE (fizetes='N' AND kolcson_kezdete< 1994-01-01) OR (fizetes='Y' AND kolcson_kezdete> 1994-05-01);

 58. SELECT INITCAP(alk_nev) AS alk_nev,LOWER(beosztas) AS beosztas FROM alkalmazott;

 59. SELECT LOWER(tipus_nev) astipus_nev,rendszam FROM autok;

 60. SELECT 'UGYFEL: ',ugyfel_szam,ugyfel_nev,fizetesi_mod FROM ugyfelek WHERE fizetesi_mod='K';

 61. SELECT ugyfel_szam,ugyfel_nev, COALESCE(INITCAP(megbizott),'***********') as COALESCE_Init FROM ugyfelek;

 62. SELECT INITCAP('minden|szonagy,betuvel.kezdodik') asnagybetuk;

 63. SELECT LOWER(beosztas) asbeosztas,LENGTH(alk_nev) asalk_nevFROM alkalmazott;

 64. SELECT beosztas,LOWER(SUBSTR(beosztas,4,3)) asbeosztas FROM alkalmazott;

 65. SELECT RPAD(tipus_nev,20,'*') astipus_nev FROM tipusok;

 66. SELECT LPAD(tipus_nev,20,'-') astipus_nev FROM tipusok;

 67. SELECT LTRIM('KAKAS','AK') asLtrim;

 68. SELECT RPAD(beosztas,25,'*') asbeosztas FROM alkalmazott;

 69. SELECT LPAD(beosztas,25,'-') asbeosztas FROM alkalmazott;

 70. SELECT alk_nev,fizetes,%(fizetes/5000) otezer,%((fizetes%5000)/1000,0) ezer,%(((fizetes%5000)%1000)/500,0) otszaz, %((((fizetes%5000)%1000)%500)/100,0) szaz FROM alkalmazott;

 71. SELECT ROUND(3*napi_dij+275*km_dij) FROM auto_csop WHERE auto_csop_nev='NORMAL';

 72. SELECT tipus_nev,'KM ORA ALLAS:',ROUND(futott_km,-4) FROM autok WHERE auto_csop_nev='NORMAL';

 73. SELECT ABS(1000),ABS(-100),ABS(-27.11);

 74. SELECT SQRT(25),SQRT(-36);

 75. SELECT POWER(2,5);

 76. SELECT ROUND(-123.456,2),ROUND(123.456,0),ROUND(123.456,-2),ROUND(-123.4567,2);

 77. SELECT TRUNC(123.45,1),TRUNC(123.45,0),TRUNC(123.45,-1),TRUNC(123.45,-2);

 78. SELECT SIGN(10),SIGN(0),SIGN(-5);

 79. SELECT CEIL(6.1),CEIL(-6.1);

 80. SELECT FLOOR(6.1),FLOOR(-6.1);

 81. SELECT MOD(10,3);

 82. SELECT rendszam,tipus_nev,TO_CHAR(vasarlas_datuma,'the DD day of Mon, YYYY') FROM autok WHERE auto_csop_nev='NORMAL';

 83. SELECT * FROM rendeles WHERE kolcson_kezdete-rendeles_datum< 7;

 84. SELECT * FROM rendeles WHERE napok > 10;

 85. SELECT * FROM rendeles WHERE sysdate-rendeles_datum< 7;

 86. SELECT rendszam, TRUNC(MONTHS_BETWEEN(sysdate,vasarlas_datuma),0) ho, (ar/100)*3 amort_ert,arvasarlasi_ar, ar-((ar/100)*3*TRUNC(MONTHS_BETWEEN(sysdate,vasarlas_datuma),0))jelenlegi_ert FROM autok WHERE vasarlas_datuma< 1994-01-01;

 87. SELECT ugyfel_szam,TO_CHAR(rendeles_datum,'YYYY.MM.DD') rendeles, TO_CHAR(kolcson_kezdete,'YYYY.MM.DD') kolcsonzes FROM rendeles;

 88. SELECT sysdate+90;

 89. SELECT belepes,ADD_MONTHS(belepes,5) FROM alkalmazott;

 90. SELECT alk_nev,MONTHS_BETWEEN(sysdate,belepes) FROM alkalmazott;

 91. SELECT NEXT_DAY(sysdate,'Péntek'), LAST_DAY(sysdate);

 92. SELECT TO_DATE('1994.06.07.','YYYY.MM.DD.');

 93. SELECT TO_CHAR(belepes,'YYYY.Month.DAY') FROM alkalmazott;

 94. SELECT TO_CHAR(TO_DATE('1956/09/02','YYYY/MM/DD'), 'Year Month Day');

 95. SELECT fizetes,premium,GREATEST(fizetes,COALESCE(premium,0)) FROM alkalmazott;

 96. SELECT beosztas,CASE WHEN beosztas='IGAZGATO' THEN 'FONOK' WHEN 'TELEPHELYVEZETO' THEN 'KISFONOK' ELSE 'BEOSZTOTT') AS minősites FROM alkalmazott;

 97. SELECT reszleg_cim,CASE WHEN reszleg_cim='BUDAPEST' THEN 'FOVAROSI' ELSE 'VIDEKI' AS TIPUS FROM reszleg;

 98. SELECT MIN(fizetes),MAX(fizetes),SUM(fizetes),AVG(fizetes),COUNT(fizetes) FROM alkalmazott;

 99. SELECT reszleg_kod,MIN(fizetes),MAX(fizetes),SUM(fizetes),AVG(fizetes),COUNT(fizetes) FROM alkalmazott GROUP BY reszleg_kod;

 100. SELECT beosztas,MIN(fizetes),MAX(fizetes),SUM(fizetes),AVG(fizetes),COUNT(fizetes) FROM alkalmazott GROUP BY beosztas;

 101. SELECT reszleg_kod,AVG(fizetes) FROM alkalmazott GROUP BY reszleg_kod HAVING AVG(fizetes) > 8000;

 102. SELECT reszleg_kod FROM alkalmazott GROUP BY reszleg_kod HAVING COUNT(*)=2;

 103. SELECT MAX(ar) FROM autok;

 104. SELECT auto_csop_nev,COUNT(*) FROM autok GROUP BY auto_csop_nev;

 105. SELECT COUNT(*) FROM ugyfelek GROUP BY fizetesi_mod HAVING fizetesi_mod<> 'A';

 106. SELECT tipus_nev,COUNT(*),AVG(ar) FROM autok GROUP BY tipus_nev ORDER BY tipus_nev;

 107. SELECT AVG(ar) FROM autok;

 108. SELECT * FROM autok WHERE futott_km = (SELECT MAX(futott_km) FROM autok);

 109. SELECT * FROM autok WHERE futott_km = (SELECT MIN(futott_km) FROM autok);

 110. SELECT COUNT(*) FROM autok;

 111. SELECT tipus_nev,AVG(futott_km) FROM autok GROUP BY tipus_nev;

 112. SELECT AVG(fizetes)-MAX(fizetes),AVG(fizetes)-MIN(fizetes) FROM alkalmazott;

 113. SELECT tipus_nev,AVG(ar),allapot,COUNT(allapot) FROM autok GROUP BY tipus_nev,allapot HAVING allapot='A';

 114. SELECT AVG(napok) FROM rendeles WHERE kolcson_kezdete> 1993-03-30;

 115. SELECT COUNT(kolcson_dij) FROM rendeles;

 116. SELECT * FROM rendeles WHERE km_veg-km_kezdet=(SELECT MAX(km_veg-km_kezdet) FROM rendeles) OR km_veg-km_kezdet=(SELECT MIN(km_veg-km_kezdet) FROM rendeles);

 117. SELECT napok,AVG(km_veg-km_kezdet) FROM rendeles WHERE km_veg IS NOT NULL GROUP BY napok;

 118. SELECT tipus_nev,COUNT(*) FROM rendeles GROUP BY tipus_nev ORDER BY 2 DESC;

 119. SELECT varos,count(*) FROM ugyfelek GROUP BY varos ORDER BY 2 DESC;

 120. SELECT alk_nev,beosztas,a.reszleg_kod,reszleg_nev,reszleg_cim FROM alkalmazott a,reszleg r WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod ORDER BY alk_nev;

 121. SELECT alk_nev,a.reszleg_kod,reszleg_cim FROM alkalmazott a,reszleg r WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod AND beosztas='ELADO';

 122. SELECT * FROM alkalmazott a, reszleg r WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod AND reszleg_cim='GYOR';

 123. SELECT reszleg_nev,MIN(fizetes),MAX(fizetes) FROM alkalmazott a, reszleg r WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod GROUP BY reszleg_nev;

 124. SELECT reszleg_cim,AVG (fizetes),COUNT(alk_nev) FROM alkalmazott a,reszleg r WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod GROUP BY reszleg_cim;

 125. SELECT alk_nev,beosztas,fizetes FROM alkalmazott WHERE fizetes> (SELECT fizetes FROM alkalmazott WHERE alk_nev='BALOGH');

 126. SELECT * FROM reszleg WHERE reszleg_kod NOT IN (SELECT reszleg_kod FROM alkalmazott);

 127. SELECT rendszam,autok.tipus_nev FROM autok,tipusok WHERE futott_km/szerviz_km> 2 AND autok.tipus_nev=tipusok.tipus_nev;

 128. SELECT rendszam,tipus_nev,napi_dij FROM autok,auto_csop WHERE napi_dij BETWEEN 3000 AND 10000 AND autok.auto_csop_nev=auto_csop.auto_csop_nev;

 129. SELECT u.ugyfel_szam,ugyfel_nev,varos,cim,rendeles_datum,kolcson_kezdete FROM rendelesr,ugyfelek u WHERE r.ugyfel_szam=u.ugyfel_szam AND km_veg IS NULL;

 130. SELECT ugyfel_szam,r.tipus_nev,rendszam,napi_dij,km_dij,rendeles_datum FROM rendelesr,auto_csopcs,tipusok t WHERE r.tipus_nev=t.tipus_nev AND t.auto_csop_nev=cs.auto_csop_nev AND t.auto_csop_nev='LUXUS';

 131. SELECT r.rendszam, r.tipus_nev, kolcson_dij, rendeles_datum, kolcson_kezdete, r.ugyfel_szam, ugyfel_nev, varos, cim FROM rendeles r,ugyfelek u, tipusok t WHERE r.ugyfel_szam=u.ugyfel_szam AND r.tipus_nev=t.tipus_nev AND kolcson_kezdete> 1994-05-01;

 132. SELECT u.ugyfel_szam,ugyfel_nev,varos,cim,megbizott FROM ugyfeleku,rendeles r WHERE u.ugyfel_szam=r.ugyfel_szam(+) AND r.ugyfel_szam IS NULL;

 133. SELECT a.rendszam,a.tipus_nev,napi_dij FROM autoka,auto_csopcs WHERE a.auto_csop_nev=cs.auto_csop_nev AND napi_dij< (SELECT napi_dij FROM auto_csopcs,tipusok t WHERE cs.auto_csop_nev=t.auto_csop_nev AND t.tipus_nev='RENAULT 19');

 134. SELECT rendeles_szam,rendelo_szemely,t.tipus_nev,leiras,rendeles_datum FROM rendelesr,tipusok t WHERE r.tipus_nev=t.tipus_nev;

 135. SELECT rendszam,tipus_nev,r.ugyfel_szam, ugyfel_nev,rendeles_datum FROM rendelesr,ugyfelek u WHERE r.ugyfel_szam=u.ugyfel_szam AND km_veg IS NULL;

 136. SELECT rendszam,tipus_nev FROM autok UNION SELECT rendszam,tipus_nev FROM rendeles;

 137. SELECT rendszam,tipus_nev FROM autok MINUS SELECT rendszam,tipus_nev FROM rendeles;

 138. SELECT alk_nev,beosztas FROM alkalmazott WHERE beosztas=(SELECT beosztas FROM alkalmazott WHERE alk_nev='HERCEG');

 139. SELECT alk_nev,beosztas,fizetes FROM alkalmazott WHERE (beosztas,fizetes)=(SELECT beosztas,fizetes FROM alkalmazott WHERE alk_nev='BOGNAR');

 140. SELECT alk_nev,fizetes FROM alkalmazott a WHERE fizetes< (SELECT AVG (fizetes) FROM alkalmazott b WHERE a.beosztas=b.beosztas);

 141. SELECT rendszam,tipus_nev,futott_km FROM autok WHERE futott_km> (SELECT futott_km FROM autok WHERE rendszam='ABR-115');

 142. SELECT ugyfel_szam,tipus_nev,rendeles_datum FROM rendeles WHERE rendszam=ANY (SELECT rendszam FROM autok WHERE auto_csop_nev='NORMAL');

 143. SELECT ugyfel_nev,cim,varos,orszag FROM ugyfelek WHERE ugyfel_szam IN (SELECT ugyfel_szam FROM rendeles WHERE tipus_nev='RENAULT 19');

 144. SELECT ugyfel_szam,ugyfel_nev,varos FROM ugyfelek WHERE ugyfel_szam IN (SELECT ugyfel_szam FROM rendeles WHERE rendelo_szemely='HOTEL CIVIS');

 145. SELECT tipus_nev,rendszam,kolcson_kezdete FROM rendeles WHERE ugyfel_szam IN (SELECT ugyfel_szam FROM ugyfelek WHERE varos IN ('DEBRECEN','BUDAPEST'));

 146. SELECT DISTINCT 'IGEN' FROM rendeles WHERE EXISTS (SELECT * FROM ugyfelek WHERE ugyfel_nev='PAPP AGNES');

 147. SELECT * FROM rendeles WHERE tipus_nev IN (SELECT tipus_nev FROM tipusok WHERE szerviz_km> (SELECT avg(szerviz_km) FROM tipusok));

 148. SELECT ugyfel_nev,ugyfel_szam FROM ugyfelek WHERE fizetesi_mod= (SELECT fizetesi_mod FROM ugyfelek WHERE ugyfel_nev='MOLNAR PETER');

 149. SELECT alk_nev,alk_kod FROM alkalmazott WHERE beosztas IN (SELECT beosztas FROM alkalmazott a,reszleg r WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod AND reszleg_nev='KOZPONT');

 150. SELECT * FROM alkalmazott WHERE beosztas IN (SELECT beosztas FROM alkalmazott WHERE alk_nev IN ('KIRALY','KOVACS'));

 151. SELECT ugyfel_nev, varos,cim FROM ugyfelek, rendeles WHERE kolcson_dij> (SELECT AVG(kolcson_dij) FROM rendeles) AND rendeles.ugyfel_szam = ugyfelek.ugyfel_szam;

 152. SELECT u.ugyfel_nev, u.ugyfel_szam FROM ugyfelek u,autok a,rendeles r WHERE u.ugyfel_szam=r.ugyfel_szam AND r.rendszam=a.rendszam AND r.rendszam IN (SELECT DISTINCT rendszam FROM autok WHERE allapot='X');

 153. CREATE TABLE dolgozok (kod VARCHAR2(4) NOT NULL,nev VARCHAR2(30) NOT NULL, fizetesNUMBER,szul_dat DATE);

 154. ALTER TABLE dolgozok ADD cim VARCHAR2(30);

 155. ALTER TABLE dolgozok MODIFY nev VARCHAR2(40);

 156. CREATE TABLE uj_reszl1 AS SELECT * FROM reszleg WHERE 1=2;

 157. CREATE TABLE uj_reszl2 AS SELECT * FROM reszleg;

 158. RENAME uj_reszl2 TO reszleg2;

 159. CREATE VIEW videk AS SELECT * FROM reszleg WHERE reszleg_cim<> 'BUDAPEST';

 160. CREATE VIEW nezet AS SELECT alk_kod, alk_nev, beosztas, a.reszleg_kod, reszleg_nev, reszleg_cim FROM alkalmazott a, reszleg r WHERE a.reszleg_kod = r.reszleg_kod AND beosztas='ELADO';

 161. CREATE VIEW atlag AS SELECT reszleg_kod,AVG(fizetes) x FROM alkalmazott GROUP BY reszleg_kod; SELECT alk_nev,fizetes,a.reszleg_kod,x FROM alkalmazott a,atlag b WHERE a.reszleg_kod=b.reszleg_kod;

 162. SELECT alk_nev,fizetes,reszleg_nev,reszleg_cim,x FROM alkalmazott a,reszlegr,atlag m WHERE a.reszleg_kod=r.reszleg_kod AND a.reszleg_kod=m.reszleg_kod;

 163. CREATE VIEW uj_rendeles AS SELECT ugyfel_szam, auto_csop_nev, autok.tipus_nev, rendeles_datum, rendelo_szemely, kolcson_kezdete, napok, fizetes FROM rendeles, autok WHERE autok.rendszam=rendeles.rendszam;

 164. SELECT * FROM uj_rendeles;

 165. DROP VIEW uj_rendeles;

 166. CREATE VIEW uj_rendeles AS SELECT ugyfel_szam, auto_csop_nev, autok.tipus_nev, rendeles_datum, rendelo_szemely, kolcson_kezdete, napok, fizetes, km_veg-km_kezdet futott_km FROM rendeles,autok WHERE autok.rendszam=rendeles.rendszam;

 167. CREATE VIEW uj_ugyfel AS SELECT u.ugyfel_szam, ugyfel_nev, megbizott, r.tipus_nev, r.rendszam, rendeles_datum, km_veg km_kezdet km_futott, km_dij, napi_dij FROM ugyfelek u, rendeles r, tipusok t, auto_csop cs WHERE r.ugyfel_szam=u.ugyfel_szam  AND r.tipus_nev = t.tipus_nev AND t.auto_csop_nev=cs.auto_csop_nev;

 168. CREATE VIEW kolcson_szam AS SELECT rendszam,COUNT(*) x FROM rendeles GROUP BY rendszam;

 169. SELECT a.rendszam,tipus_nev,COALESCE(x,0) FROM autoka,kolcson_szam k WHERE a.rendszam=k.rendszam(+);

 170. CREATE TABLE karbantart AS SELECT rendszam,ut_szerviz,futott_km,szerviz_km FROM autoka,tipusok t WHERE a.tipus_nev=t.tipus_nev;

 171. CREATE TABLE ELADO_autok (rendsz,tip,vetel_datum,km_ora) AS SELECT rendszam,tipus_nev,vasarlas_datuma,futott_km FROM autok WHERE 1=2;

 172. ALTER TABLE karbantart MODIFY futott_kmNUMBER(8);

 173. ALTER TABLE karbantart ADD kovetkezo_szerviz NUMBER(8);

 174. CREATE INDEX auto_index ON autok(rendszam);

 175. CREATE INDEX rendindex ON rendeles(ugyfel_szam,tipus_nev);

 176. DROP TABLE uj_reszl1;

 177. INSERT INTO reszleg2 VALUES ('80','AUTOKOLCSONZO','SZEGED');

 178. INSERT INTO reszleg2 SELECT * FROM reszleg WHERE reszleg_nev NOT LIKE 'KOZPONT';

 179. INSERT INTO videk VALUES ('99','FORD-AUTO','DEBRECEN');

 180. SELECT * FROM videk;

 181. SELECT * FROM reszleg;

 182. UPDATE reszleg2 SET reszleg_nev='IRODAK' WHERE reszleg_nev='KOZPONT';

 183. UPDATE alkalmazott SET fizetes=1.15*fizetes WHERE reszleg_kod='10';

 184. UPDATE alkalmazott SET premium=COALESCE(premium,0) + 10000 WHERE beosztas='ELADO';

 185. DELETE FROM reszleg2 WHERE reszleg_cim='DEBRECEN';

 186. INSERT INTO autok VALUES('CAR-342', 'RENAULT ESPACE', 'LUXUS', 1994-06-23, 1400000, 100,0, 'A', 20, 1234);

 187. INSERT INTO ELADO_autok SELECT rendszam,tipus_nev,vasarlas_datuma,futott_km FROM autok WHERE futott_km> 150000;

 188. SELECT * FROM ELADO_autok;

 189. UPDATE auto_csop SET km_dij=1.1*km_dij;

 190. UPDATE tipusok SET szerviz_km=12000 WHERE auto_csop_nev='NORMAL';

 191. DELETE FROM autok WHERE futott_km> 150000;

 192. DELETE FROM autok WHERE rendszam='ABC-022';

 193. CREATE TABLE ex_autok AS SELECT * FROM autok WHERE 1=2;

 194. INSERT INTO ex_autok SELECT * FROM autok WHERE auto_csop_nev='EXTRA';

 195. UPDATE ex_autok SET reszleg_kod='99' WHERE tipus_nev='OPEL ASTRA';

 196. DELETE FROM ex_autok WHERE reszleg_kod<> '99';

 197. INSERT INTO ELADO_autok SELECT a.rendszam, a.tipus_nev, vasarlas_datuma, futott_km FROM autok a WHERE futott_km> (SELECT 1.5*avg(futott_km) FROM autok b WHERE a.auto_csop_nev=b.auto_csop_nev GROUP BY auto_csop_nev);

 198. CREATE SEQUENCE ugyfel_szam START WITH 351;

 199. INSERT INTO ugyfelek VALUES (ugyfel_szam.nextval, 'KARAT KFT','NYUGATI U. 7.','DEBRECEN',NULL,'4025','NAGY PETERNE','A');

 200. CREATE SEQUENCE rendeles_sorszam START WITH 12346;

 201. INSERT INTO rendeles VALUES (rendeles_sorszam.nextval, ugyfel_szam.currval, 1994-06-24,'KISS JANOSNE', 1994-07-01,5, NULL, 'SKODA CL', NULL, NULL, NULL, NULL);

 202. DELETE FROM alkalmazott WHERE beosztas='ELADO';

 203. UPDATE alkalmazott SET fizetes=1.2*fizetes;

 204. GRANT SELECT ON rendeles TO toth;

 205. GRANT SELECT, UPDATE ON rendeles TO toth;

 206. GRANT ALL ON rendeles TO toth;

 207. GRANT SELECT ON rendeles TO public;

 208. GRANT SELECT ON rendeles TO toth WITH GRANT OPTION;

 209. REVOKE DELETE,UPDATE ON rendeles FROM toth;