Gyakorlati alapok III.

SQL (adatbázis)

 

SQL - numerikus függvények

 

Folytatjuk az előző fejezetekben bemutatott SQL-függvények felhasználását egyre bonyolultabb lekérdezések és/vagy több tábla összevonása formájában. Néhány új SQL-függvény is fel fog merülni, ezek az előfordulásuk előtti bekezdésben kerülnek ismertetésre. Továbbra is kiindulópontunk az auto adatbázis, amely egy teljes, átfogó adatszerkezet egy autókereskedés és szervíz komplex, adatbázisos modellezésére.

 

Az auto adatbázis a következő további komponenesekből áll, ezen komponenseket táblák és a bennük definiált attribútumok (oszlopok) reprezentálják:

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Erősen ajánlom, hogy az alábbi, néha rendkívül bonyolult SQL-lekérdezések előtt nagyon alaposan tanulmányozzuk át az auto adatbázis összes tábláját és rekordjait. Az eredményes SQL-lekérdezésekhez meg kell értenünk az autókereskedés összes modellezett munkakörülményét!

 

Függvény-előzmények:

További függvények:

ABS

Kiszámítja a paraméterként megadott szám abszolút (pozitív) értékét. Például:

 

SELECT ABS(-123.4)

 

Végeredmény:

123.4

 

ROUND

Kerekíti a paraméterként megadott számot. Például egész számra:

 

SELECT ROUND(123.456)

 

Végeredmény:

123

 

Második paraméterként megadható a kerekítés mértéke is. Például kerekítsük a fenti szám tizedeseit 1 jegyre:

 

SELECT ROUND(123.456, 1)

 

Végeredmény:

123.5

 

TRUNCATE

Csonkolja a paraméterként megadott számot. A csonkolás mértéke megadható a 2. paraméterrel. Például csonkoljuk a számot 1 tizedesjegynyire:

 

SELECT TRUNCATE(123.4567, 1)

 

Végeredmény:

123.4

 

SQRT

Kiszámolja a paraméterként megadott szám négyzetgyökét. Például √9 = 3:

 

SELECT SQRT(9)

 

Végeredmény:

3

 

POW

Kiszámolja a paraméterként megadott szám hatványait. Az alap az 1., a kitevő a 2. paraméter. Például 92 = 81:

 

SELECT POW(9, 2)

 

Végeredmény:

81

 

POWER

Kiszámolja a paraméterként megadott szám hatványait. Az alap az 1., a kitevő a 2. paraméter. Például 92 = 81:

 

SELECT POWER(9, 2)

 

Végeredmény:

81

 

CEIL

Visszaadja a megadott számhoz felülről legközelebb eső egész számot. Például:

 

SELECT CEIL(123.45)

 

Végeredmény:

124

 

CEILING

Visszaadja a megadott számhoz felülről legközelebb eső egész számot. Például:

 

SELECT CEILING(123.45)

 

Végeredmény:

124

 

FLOOR

Visszaadja a megadott számhoz alulról legközelebb eső egész számot. Például:

 

SELECT FLOOR(123.45)

 

Végeredmény:

123

 

MOD

Visszaadja az osztás maradékát. Például 22 / 5 = 4, maradt a 2:

 

SELECT MOD(22, 5)

 

Végeredmény:

2

 

SIGN

Visszaadja a szám előjelét (pozitív /+/ vagy negatív /-/).

Például:

 

SELECT SIGN(-22)

 

Végeredmény:

-1

 

Feladatok

 

1 - Összegezze azon dolgozók fizetését, akik kaptak prémiumot!

2 - Írjon SELECT parancsot, amely kerekítve kiírja, hogy mennyibe kerül 3 napra 257 km-re egy NORMAL autócsoportba tartozó autó kölcsönzése!

3 - Irassa ki a NORMAL autócsoport összes autójának típusát, kilométeróra állását! A futott kilométerek kiírását a 'KILOMÉTER ÓRA ÁLLÁSA:' szöveg előzze meg és a kiírás 10 ezer kilométerre kerekítve történjen!

4 - Számolja ki a következő számok abszolút értékeit: 1000, -100, -27.11!

5 - Számolja ki a következő szám négyzetgyökét: 25!

6 - Számolja ki a 2 ötödik hatványát!

7 - Kerekítse a következő számot 2 tizedesjegy pontosságra: -123.4567!

8 - Csonkolja egész számra a következő számot: 123.45!

9 - Állapítsa meg a következő számok előjelét: 10, 0, -5!

10 - Kerekítse felfelé egész számra a következő számokat: 6.1, -6.1!

11 - Kerekítse lefelé egész számra a következő számokat: 6.1, -6.1!

12 - Állapítsa meg a következő osztás maradékát: 10 / 3!