Gyakorlati alapok IV.

Végre ablakozunk! (AWT, Swing, JavaFX)

 

Több osztály importálása

 

Igazából már régesrég több osztállyal foglalkozunk és több számítógép egyidejű használata esetén viszonylag gyakran merülhet fel a projektek gyors költöztetésének igénye. A jelen fejezet erre mutat gyors és könnyen megvalósítható megoldást. Egyúttal azt is belátom, hogy vannak pontosan erre a célra kifejlesztett projektmegosztó rendszerek, amelyekkel -főleg komplexitásuk és túl specifikus jellegük miatt-, most nem foglalkozunk.

 

A számunkra szükséges .java kiterjesztésű állományok a projektmappán belül hagyományosan az src mappában vannak (src = source = forrás):

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

Ezen .java kiterjesztésű állományok könnyen szerkeszthetők például MS Jegyzettömbbel (Notepad) vagy egyéb egyszerű szövegszerkesztővel, illetve kis méretük miatt szabadon elküldhetők sokféle platformon keresztül (e-mail, Messenger, közvetlen másolás pendrive-ra, stb). Sőt, akár 1 állományba is csomagolhatjuk például WinZip programmal és csak ezután küldjük el.

 

Alább 2 olyan lehetőséget mutatok meg, amellyel gyorsan felépíthető a már meglévő projekt. Egyúttal megjegyzem, hogy ennél több megoldás is létezik, de a magam részéről tesztelésükkor én folyamatosan ilyen-olyan problémákkal szembesültem, ezért most csak az általam gyors és biztosnak ítélt 2 módszert részletezem.

 

Zip állományból

 

Először a File -> New -> Java Projekt parancs kiadásával hozzunk létre 1 önálló projektet. Ekkor keletkezni fog a projekten belül 1 üres src mappa is, amelyre jobb egér gombbal kattintva adjuk ki az Import parancsot...

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

...majd válasszuk az Archive File opciót:

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

Ezután rá kell mutatnunk az előzetesen elmentett .zip állomány elérési helyére:

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

A Finish gombra kattintva az osztályok importálásra kerülnek az src mappába. Ha az osztályok egyedi elnevezésű csomagba vannak rendezve (alább ez ablakproba néven olvasható), akkor ez is megjelenik az src mappában:

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

A projekt innen azonnal futtatható lesz.

 

.java kiterjesztésű állományokból

 

Ha .java kiterjesztésű állományokat közvetlenül szeretnénk importálni, a módszer alapjában véve hasonló a fentihez, azonban 1 fontos különbséggel. Mindenekelőtt le kell ellenőriznünk, hogy van-e a projektnek egyedi csomagelnevezése (a jelen esetben igen, ez ablakproba). Ehhez ki kell nyitnunk valamelyik .java kiterjesztésű állományt, csomagdeklarációja rögtön fent olvasható, például:

 

package ablakproba;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.Point;
import javax.swing.JFrame;

 

A File -> New -> Java Projekt parancs kiadásával hozzunk létre 1 önálló projektet.

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

Ekkor keletkezni fog a projekten belül 1 üres src mappa is, amelyre jobb egér gombbal kattintva először hozzuk létre benne a csomagot (ügyeljünk arra, hogy a csomagelnevezés ugyanaz legyen, mint az állományban!)...

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

...majd a csomagnévre jobb egér gombbal kattintva adjuk ki az Import parancsot, ám ekkor már a File System opciót válasszuk:

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

Itt rá kell mutatnunk az előzőleg elmentett .java kiterjesztésű állományokat tartalmazó mappára, majd ki kell jelölnünk az összes, importálásra szánt osztályt:

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

A Finish gombra kattintva az osztályok ugyanúgy importálásra kerülnek az src mappába, az  ablakproba csomagba:

 

www.informatika-programozas.hu - Több osztály importálása

 

A projekt innen azonnal futtatható lesz.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Ha a csomagelnevezéssel nem szeretnénk bajlódni, akkor azt előzetesen a .java kiterjesztésű forrásállományokból kézzel kitörölhetjük és csak ezután importáljunk, még pedig előzetes csomagnév megadása nélkül. Itt azonban már a nagy számok törvénye dönt: minél több javítandó állományunk van, annál kevésbé éri meg ez a művelet.