Gyakorlati alapok I.

Egy üres Java-projekt létrehozása

 

Ha szoftverfejlesztésbe kezdünk, akkor:

Az utóbbi esetében -hála a rendkívül magas szintű programozási platformoknak-,  legtöbbször egyszerre több fájl fog keletkezni. Így tesz az Eclipse is: minden egyes vadonatúj munka alkalmával a workspace-en belül egy új mappát generál, a hozzá kapcsolódó összes fájllal együtt (hacsak nem dolgozunk  bele egy már meglévő mappába).

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

A valamilyen magasabb tervezési szempontból összetartozó fájl-, és mappacsoportot összefoglaló néven projektnek hívjuk. A projekt célja mindig egy magasabb szintű feladat komplex megoldása. A projekteket a programozási platformok rendszerezetten tárolják.

 

Egy új Java-projektet a File New (Alt+Shift+N) Java-project paranccsal hozhatunk létre. Hatására a következő ablak fog generálódni:

 

www.informatika-programozas.hu

 

Az ablak által felajánlott alapbeállítások alapértelmezésben megfelelőek, nekünk csak a Project name (projektnév) mezőt kell kitöltenünk, ami elméletileg bármi lehet, én a Proba nevet adtam. Kitöltése után klikkeljünk a Finish gombra, amely hatására a workspace mappában egy Proba nevű mappa generálódik néhány almappával és fájllal. Ezt a Package Explorer is mutatni fogja:

 

www.informatika-programozas.hu

 

Ezután klikkeljünk jobb egér gombbal a Proba mappában lévő src nevű almappára (source - ide kerülnek a forráskódok) és adjuk ki a New Class parancsot. Hatására a következő ablak fog generálódni:

 

www.informatika-programozas.hu

 

A Name mezőbe osztálynévként valójában bármely olyan nevet beírhatunk, amely megfelel az általános programozási névadás-konvencióknak (Az adatok, metódusok elnevezésének problémái című fejezet).

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Javaslatom -illetve amit én nagyon sokáig fogok követni a jelen honlapon belül is-, hogy a Main osztálynevet adjuk meg és egyúttal a public static void main(String[] args) szöveg mellett lévő négyzetet is jelöljük be, majd nyomjunk rá a Finish gombra. Ekkor a keletkezett Main osztályban generálódni fog egy main() főprogram-váz is.

 

Hatására a következő fog megjelenni:

 

www.informatika-programozas.hu

 

Mi is történt?

A Java-fordító minden esetben, amikor a forráskódot futtatni akarjuk, először egy main() nevű metódust, mint főprogramot fog keresni, gyakorlatilag ez fut le, azaz minden programkód végrehajtása ebből indul ki. Ez a szabványos, de üres Main-forráskód így néz ki:

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

    }
}
 

A fenti képen zöld szöveget is észrevehetünk: ez csak komment, jegyzet (// TODO..., további részletek a Kommentelés című fejezetben) és nincs hatással a kódvégrehajtásra.

 

Később látni fogjuk, hogy forráskódot fizikailag máshová is elhelyezhetünk, de ha futtatni kívánjuk, akkor a a main() főprogramnak közvetlen vagy közvetett hivatkozásokat kell tartalmaznia a máshol lévő forráskód felé.

 

Példa a közvetlen hivatkozásra:

  1. main() meghívja metódus1-et, amely (ha nincs egyéb hozzáférés-korlátozás), lefut,

  2. metódus2 létezik, de main() nem hívja meg, ezért metódus2 nem fut le.

Példa a közvetett hivatkozásra:

  1. metódus1 hivatkozik metódus2-re,

  2. main() meghívja metódus1-et, amely által (ha nincs egyéb hozzáférés-korlátozás), metódus2 is lefut.

Továbbá itt jegyezzük meg, hogy egy projektnek több végrehajtható main() függvénye is lehet. Ez további, projektszintű beállításokat igényel.

 

Mindezeket később részletesen tárgyaljuk.

 

Most nézzük meg Java-tanulmányaink legelső futtatható Java-programját! Gyakorlatilag minden programozási szakkönyv ezzel kezdi és most mi sem teszünk másképpen. Az alábbi kódot az aljától a tetejéig jelöljük ki és másoljuk be a projektfájlba (Ctrl + c - Ctrl + v):

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

public class Main {
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
    }
}
 

Végeredmény:

Hello World!

 

A másolás hatására az alábbi forráskódot láthatjuk:

 

www.informatika-programozas.hu

 

Ezután nyomjunk rá a balközép tájon lévő Run gombra...

 

www.informatika-programozas.hu

 

...amely le fogja futtatni a forráskódot. A végeredményt a jobb oldalon vagy hosszában lent lévő a Console mezőben olvashatjuk:

 

Végeredmény:

Hello World!

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Lehetőségünk van arra. hogy a Run parancs automatikusan elmentse a kódot futtatás előtt, de jobb, ha megszokjuk, hogy a megírt kódokat rendszeresen elmentjük a Save (Ctrl + s) paranccsal!

 

A main() tehát nem tett mást, mint meghívta a System.out.println() metódust, amely egy szöveget (String karakterfüzért) írt ki a konzolra.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Ez forráskód-másolás (Ctrl + c) és közvetlen beillesztés (Ctrl + v), valamint a kód azonnali futtathatósága a legfontosabb momentuma ennek a programozási módszertannak, hiszen ezen módszerrel azonnal leellenőrizhetők az elméleti állítások, lefuttathatók a gyakorlati feladatok.

 

www.informatika-programozas.hu - Érdekes, futtatható Java-kód!

Érdekesség! A "Hello World" Java-kód futtatása Windows-parancssorból

 

www.informatika-programozas.hu - Érdekes, futtatható Java-kód!

Érdekesség! A "Hello World" kiírása Java-appletben