Gyakorlati alapok

Kamatos kamatszámítás egyszerű adatbekéréssel

 

A kamatos kamatszámítás alapja az előző fejezetben ismertetett százalékszámítás (Százalékszámítás egyszerű adatbekéréssel című fejezet). Az érthetőség kedvéért ismételjük meg a benne foglalt meghatározásokat!

 

A százalékszámítás az egyik leggyakrabban alkalmazott pénzügyi művelet, de jól modellezi az élet sok más folyamatát is.

 

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

 

Általában mennyiségek vagy számokkal megfogalmazható minőségek változásának leírására használatos. Kiindulópontja egy adott mennyiség, amelyet 100 százaléknak kiáltunk ki (jelölése ekkor 100%) és ez változik meg a százalék mértékében, amely voltaképpen a 100 százalék valamilyen mértékű aránya.

 

Például 100 egység 25%-os gyarapodása 125 egységet fog eredményezni, 25%-os csökkenése pedig 75 egységet. Gyakran nem is a változás, hanem az arány mértéke a fontos, például:

A kamatos kamat fogalma az igen általánosan felhasználható százalékszámítást egyértelműen a pénzügy felé tereli. Ennek során a bankba betett és lekötött pénzünk, mint alaptőkénk (optimális esetben) évente valamilyen mértékben (százalékos arányban) kamatozik és ezáltal adódik hozzá magához az alaptőkéhez. Tehát a százalékszámítás eredetileg 2 bemeneti adata (100% + százalékos arány) a kamatos kamat számításánál 3 db bemeneti adatra bővül (100% + százalékos arány + futamidő). A futamidő tipikus implementációs megoldása egy olyan for ciklus lehet, amelynek fejléce, mint működtető motor a futamidő mértékét tartalmazza (for(int i = 1; i <= ev; i ++)).

 

Ugyanakkor fontos azt is észrevennünk, hogy ellentétben Százalékszámítás egyszerű adatbekéréssel című fejezetben ismertetett kódtartalommal, ebben az esetben nincs szükségünk minden kimeneti adatra. A kamatos kamat számításánál voltaképpen minket egyetlen dolog érdekel: évente mennyit kamatozott a pénzünk, illetve a futamidő végén mennyi lesz teljes pénzügyi gyarapodásunk. Ennek képlete 1 évre következő:

 

(toke + (toke * (kamat / 100)))

 

X évre pedig:

 

tokeEmelt = toke;

for(int i = 1; i <= X; i++){
    tokeEmelt += (tokeEmelt * (kamat / 100));

}

 

Láthatjuk, hogy kezdetben az alaptőkénk megegyezik az emelt tőkével (tokeEmelt = toke;). Az utóbbit a hozzáadásos művelet (tokeEmelt +=) emeli a kamat és a futamidő mértéke szerint.

 

További praktikus ötlet, ha a kamat típusát double típusra állítjuk, hiszen így egyrészről lebegőpontos kamatszámot is fogadhatunk (például 2,5%), másrészről az alaptőke szintén double típusú (double toke).

 

Nézzük meg a futtatható Java-kódot!

 

www.informatika-programozas.hu - Futtatható Java-kód!

 

 

 

 

 

 

 

 

import java.util.Scanner;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Kérem, hogy adja meg az alaptőkét!");
    String a = in.nextLine();
    double toke = Double.parseDouble(a);
    System.out.println("Kérem, hogy adja meg az éves kamat mértékét (%)!");
    String b = in.nextLine();
    double kamat = Double.parseDouble(b);
    System.out.println("Kérem, hogy adja meg a futamidőt (év)!");
    String c = in.nextLine();
    int ev = Integer.parseInt(c);
    double tokeEmelt = toke;

    System.out.println();
    for(int i = 1; i <= ev; i++){
        tokeEmelt += (tokeEmelt * (kamat / 100));
        System.out.println("A tőkenövekedés a(z) " + i + ". évben: " + tokeEmelt);
        }
    }
}

 

Végeredmény:

Kérem, hogy adja meg az alaptőkét!
100000
Kérem, hogy adja meg az éves kamat mértékét (%)!
2.5
Kérem, hogy adja meg a futamidőt (év)!
10

A tőkenövekedés a(z) 1. évben: 102500.0
A tőkenövekedés a(z) 2. évben: 105062.5
A tőkenövekedés a(z) 3. évben: 107689.0625
A tőkenövekedés a(z) 4. évben: 110381.2890625
A tőkenövekedés a(z) 5. évben: 113140.8212890625
A tőkenövekedés a(z) 6. évben: 115969.34182128907
A tőkenövekedés a(z) 7. évben: 118868.5753668213
A tőkenövekedés a(z) 8. évben: 121840.28975099183
A tőkenövekedés a(z) 9. évben: 124886.29699476663
A tőkenövekedés a(z) 10. évben: 128008.45441963579