Saját munkák

 

Szerzői jogi korlátozások

Programozási módszertan

Tudományos számológép (C++)

Gyerekszámológép (Java)

Skálakereső  (Java)

 

Szerzői jogi korlátozások

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

Az alábbi, szabadon letölthető anyagok szerzői jogi korlátozások alatt állnak. A szerző letöltésüket csakis NEM üzletszerű, azaz magánhasználatra, illetve a nyilvánosság teljes kizárásának figyelembevételével engedélyezi. Az alábbi alkalmazások és forráskódjaik a szerző előzetes engedélye nélkül:

A jogsértőkkel szemben a szerző érvényesíteni fogja a szerzői jog által biztosított erkölcsi és anyagi jóvátételeket. A szerzőnek már volt egy ilyen jellegű pere, amelyről itt olvashat.

Programozási módszertan

Természetesen oktatási módszertanom is része munka-portfóliómnak, amelyben rendszerezetten, logikus lépésekben igyekszem felépíteni a tanuló programozás-technikai alapozását. A több mint 250 fejezet rengeteg futtatható Java-példakódot tartalmaz (közülük néhány nem saját, ám ezeket teljes forrásmegjelöléssel publikáltam). Az anyag feldolgozása során érdemes következetesen a  Honlaptérképben fentről lefelé haladni.

Tudományos számológép (C++)

www.informatika-programozas.hu - Tudományos számológép

2003-as szakdolgozatom témája egy tudományos számológép készítése volt C++ nyelven MS Visual Studio 6 fejlesztői felület segítségével. Akik aktívan használták a Windows XP operációs rendszert, azok talán még emlékeznek arra, hogy beépített számológép-alkalmazásának nem rendelkezett néhány fontos, tudományos funkcióval, szakdolgozati témám tehát valós igényeket igyekezett kielégíteni.

A futtatható alkalmazás letölthető innen...

www.informatika-programozas.hu - Letöltés

ScientificCalculator.rar - 1,1 MB

...teljes, rendszerezett forráskódja pedig itt tanulmányozható.

Gyerekszámológép (Java)

www.informatika-programozas.hu - Gyerekszámológép

Az alkalmazás a fenti tudományos számológép egyszerűsített, Java-nyelvű analógiájaként egy szimpla számológépnek tűnik és valójában részben az is: segítségével egyszerű matematikai műveletek végezhetők el. Különlegessége azonban, hogy osztás műveletekor, ha az eredmény nem egész szám, akkor tizedestörtes végeredmény helyett egész számot és a maradékot írja ki. Az alkalmazás tehát nagyon hasznos a 4 matematikai alapművelet kigyakoroltatására, illetve az eredmények gyerekek által is végrehajtható ellenőrzésére. Érdemes a 4 alapművelet tanítása során gyerekekkel a végeredményt először kiszámoltatni abakuszon...

...majd leellenőrizni a program segítségével. Ehhez persze bármelyik olcsó számológép megtenné, kivéve az osztás esetében, mert a mai számológépek -legjobb tudomásom szerint-, nem jelenítenek meg maradékot. Az osztás ellenőrzésének megkönnyítésére tehát -amely művelet egyébként is szerintem a legnehezebben megérthető a 4 alapművelet közül-, a gyerekszámológép külön ablakban jelzi a maradékot (illetve ezzel párhuzamosan nem jelenít meg törteket).

További apró, gyerekek számára izgalmas lehetőség, hogy a nyomógombok színe szinte tetszőleges színre változtatható:

A futtatható alkalmazás letölthető innen...

www.informatika-programozas.hu - Letöltés

gyerekszamologep.jar - 12 kB

...teljes, rendszerezett forráskódja pedig itt tanulmányozható.

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

Figyelem! Az alkalmazás futtatásához JRE (Java Runtime Environment) előzetes telepítése szükséges! Az állományok ingyenesen letölthetők innen.

Skálakereső  (Java)

www.informatika-programozas.hu - Skálakereső

A Pénzes-féle zenei módszertan legfrissebb újítása a Pénzes-féle bináris skálakatalógus, valamint a "klasszikus" skála-, és hangelnevezések egyesítése egy Java-alkalmazásban. Erről itt többet nem írok, mert aki nem érti a zeneelméletet, az úgysem tudja használni a programot. (Illetve az sem, aki érti ugyan a "klasszikus" zeneelméletet, de még soha nem foglalkozott Pénzes-féle zenei módszertannal.)

www.informatika-programozas.hu - Ezt most meg kell tanulni!

Figyelem! Az alkalmazás működéséhez aktív Internet-kapcsolat szükséges, nélküle a program el sem indul! A program a konvertálási információkat a www.gitariskola.hu weboldal bináris skálakatalógusából szedi le.

Figyelem! Az alkalmazás futtatásához JRE (Java Runtime Environment) előzetes telepítése szükséges! Az állományok ingyenesen letölthetők innen.

A futtatható alkalmazás letölthető innen...

www.informatika-programozas.hu - Letöltés

skalakereso.jar - 1.25 MB

...teljes, rendszerezett forráskódja pedig itt tanulmányozható.